Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Regionální svazek obcí

Regionální svazek obcí

 

Czech POINT

Czech POINT

 

Navigace

Obsah

Historie obce

     Obec PRAVY je jediná tohoto jména v České republice, podobné je  jméno Plavy v  severních Čechách.

Pravy jsou kolébkou vladyků z Prav. Na pravské tvrzi byl v r. 1402 Přibík, později Prokop z Prav. Po Prokopovi Martin a Jan z Prav (r. 1451). Král Ladislav udělil r. 1457 tvrz Pravy Vratislavovi z Mitrovic. Roku 1500 měl Pravy Mikoláš Rohovlád z Bělé. Po roce 1551 patřila tvrz Vojtěchovi z Perštejna, který nabytý majetek sloučil s panstvím Pardubickým. Tvrz v tomto století zanikla.

Perštýnové zřízovali na svých panství četné rybníky a osazovali je rybami. Pravy byly v té době středem rybničního hospodřství, bylo založeno několik rybníků - Pustý, Pravka, Vomlinka, Nový, Kamenec, Pekelec, Táborský, Na díťátku, Obecník, Návesník, Durázka - které byly později proměněny v louky. Ze všech těchto rybníků se zachoval pouze rybník na návsi.

 

Roku 1776 měly Pravy 20 čísel popisných a 168 obyvatel,

r.  1900 bylo 35 čísel a 231 obyvatel

r.  1921 bylo 39 čísel a 230 obyvatel

r. 1934 42 čísel a 230 obyvatel.

V srpnu 2004 je tu 40 domů, z toho 15 užívaných k rekreaci a 85 obyvatel.

 

Roku 1921 byla v obci zavedena elektřina, byla vedena zemním kabelem z Hradce Králové až do Sopřeče.

V září 1923 se začal budovat vodovod pro obec Pravy a Michnovku, napájený silným pravským pramenem výborné vody a 1. května byl dokončen. V obci byla vybudována v roce 1927 dešťová kanalizace. 

Telefon byl do obce zaveden v roce 1931.

Dne 6. srpna 1946 v 17.30 hod. postihla obec živelná pohroma - větrná smršť, která trvala maximálně 2 minuty. Za tuto krátkou dobu smršť poškodila většinu budov, nová stodola      v čp. 10 byla zničena od základu. Stát tehdy poskytnutl postiženým vydatnou pomoc. Do obce se dostavil neprodleně ministr průmyslu Bohuslav Laušman, který zajistil výpomoc armády, která stavebně zajišťovala obnovu vesnice (snímky č. 2 - 13 ve fotogalerii).

V roce 1952 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo v Pravech, později sloučené se zemědělským družstvem v Kasalicích. Nyní většinu zemědělských pozemků obhospodařuje Zemědělské družstvo Chýšť. 

 V roce 1964  byl v obci zrušen místní národní výbor a obec spadala do obce Kasalice. Po roce 1990 se opět obnovila správa obce PRAVY.  Prvním starostou byl Břetislav Málek, po něm Václav Hlavatý, Martin Laštůvka a opět Václav Hlavatý. Od roku 2006 je starostkou obce Miloslava Zemanová. Dne 4.11.2014 byla zvolena starostkou Ing. Lada Jiřičková