Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Regionální svazek obcí

Regionální svazek obcí

 

Czech POINT

Czech POINT

 

Navigace

Obsah

Blízké okolí

V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek, které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách:
 

Lokalita Michnovka-Pravy

Jedná se o přírodní památku (příloha nařízení vlády 132/2005 Sb.)  v katastru obce Pravy s 2 bezodtokovými tůněmi mezi okrajem listnatého lesa a sadem, na severovýchodě je lokalita ohraničená silnicí Michnovka-Pravy, z jižní strany dálnicí D 11. Kromě čolků velkých zde žijí i další obojživelníci - kuňka ohnivá, čolek obecný, rosnička zelená, ropucha obecná, skokan zelený. Dalšími chráněnými druhy v lokalitě jsou užovka obojková, ještěrka obecná, slepýš křehký, lejsek šedý. Patrně vitální populace roháče obecného, bublinatka jižní, krajník hnědý, střevlík kožovitý a další druhy rodu Carabus.

(http.:www.nature.cz/natura2000-design3/wev_lokality.php?cast=18057